MISSIE:  Dit is ons uitnemende strewe om gedissiplineerd, trots en positief geanker in Christus en in mekaar te leef.

VISIE:  Om 'n gelukkige en suksesvolle, volwassene, Geanker in God se Woord, die wêreld in te stuur.

Aktiwiteite wat binnekort plaasvind

PUK-reeks :  Semi-finaal

(By Die Anker en Hugenote)

26 April:  Skaak, Tennis & Seuns-hokkie 

27 April:  Dogters-hokkie, netbal & rugby