MISSIE:  Dit is ons uitnemende strewe om gedissiplineerd, trots en positief geanker in Christus en in mekaar te leef.

VISIE:  Om 'n gelukkige en suksesvolle, volwassene, Geanker in God se Woord, die wêreld in te stuur.

Aktiwiteite wat binnekort plaasvind

Revue:  30 Julie - 3 Augustus

https://tickets.tixsa.co.za/event/beter-as-gister